Để có thông tin đăng nhập tài khoản cá nhân. Các bạn cần đăng ký Email của mình bên dưới ( phần ” đăng ký nhận tin ngay “) . Sabely sẽ khởi tạo và gửi thông tin đăng nhập dành riêng cho bạn qua Mail. Xin cảm ơn !