Sản phẩm nổi bật Mua từ 10 đơn vị trở lên Mua từ 20 đơn vị trở lên Mua từ 30 đơn vị trở lên
Huyết thanh Glowlash 971.250 đ 906.500 đ 777.000 đ
Serum Stem Double Effect 1.159.000 đ 1.014.000 đ 869.000 đ
Viên uống Beauty Skin Plus 792.000 đ 693.000 đ 594.000 đ
Gel PK24 ( chai ) 1.323.000 đ 1.228.500 đ 1.134.000 đ
Nước thần Toner Age ( chai ) 949.000 đ 849.000 đ 749.000 đ
Tích lũy phân hạng sỉ Quyền lợi    
Chi tiêu trên 20 triệu Các đơn hàng sĩ sau áp dụng giá thấp nhất ở mốc 10 liệu trình
Chi tiêu trên 30 triệu Các đơn hàng sĩ sau áp dụng giá thấp nhất ở mốc 15 liệu trình
Chi tiêu trên 40 triệu Các đơn hàng sĩ sau áp dụng giá thấp nhất ở mốc 20 liệu trình